Julian AI art「玩謝」電影英雄人物:名人名角色搭乘地鐵?

光影言志辨 於 31/03/2023 發表 收藏文章
網紅創作者「Julian AI art」,透過AI繪圖創作;近日利用AI繪圖二次創作相當吸引人氣,其中『名人名角色搭乘地鐵』系列意外打造出超級英雄、電玩角色、歌星名人等等嘅另外一面?應該係英雄見慣亦平常?定係玩謝呢D電影英雄人物?
蜘蛛俠落難?要搭地鐵兼做流浪漢---拾荒?「玩謝」電影英雄人物,最搞笑係佢---超人?
超人落難變地痞?
Captain Marvel 好少少...
但佢要落難?Ironman更慘...
蝙蝠俠變成醉酒漢?《星球大戰》黑武士都要坐地鐵!
星際異攻隊》葛摩拉都一樣:
《哈利波特》一眾角色都要坐地鐵---落難?
《魔戒》一眾角色---薩魯曼、甘道夫​​​​​​​等等都要坐地鐵...
真係"墮落天使"呀!
仲有,《冰雪奇緣》艾莎、花木蘭。
睇返網紅創作者「Julian AI art」嘅IG,其實仲有好多名人/電影角色被AI 二次創作;但其中『名人名角色搭乘地鐵』系列最受人喜歡。

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→