30Eの神「Body」:台妹沈琪琪、藍妍寧嘅示範

光影言志辨 於 15/02/2021 發表 收藏文章
農曆年假上網睇了《絕世好Bra》,然後睇到網民巴打留言講起「30E」係神「Body」,接住大家爭辯「30E」嘅其中一個吊詭問題:咁即係大定細?
以上係台傳媒打出嘅一個網紅美美之一:藍妍寧momo,就係因為 有著30E,而走紅?
"目測"可見(無奈亦只能"目測"?),好似又唔係30咁細但又係E-Cup。當然亦唔係神奇Bra所托出嚟...日本一年前推出了真有如此嘅「絕世好Bra」。
而網民巴打爭辯到激烈時,有人大大聲又話:「我生存左咁多年 都未見過30E!」
小編覺得佢戴個大眼鏡配人一對大眼睛---都真係好大。
曾經嚟過香港旅遊打於嘅藍妍寧仲話好掛住香港。
但香港巴打可能好掛住藍妍寧嘅30Eの神「Body」??
另一位上過吳大哥吳宗憲節目嘅台網網美美沈琪琪,更被Ettoday/三立新聞吹捧為30Eの神「Body」又一佳作。
除非本人報料,"目測"點睇得出30E?於是,小編只好唸詩:
上過<國光幫幫忙>節目等等,打著30Eの神「Body」,沈琪琪。
上下仲唔係"橫看成嶺側成峰"?
幻想現實共一爐?
參考:
Fanpiece/Ettoday/PTT/奇摩/三立新聞/沈琪琪、藍妍寧嘅社交網及相關網頁網圖等
講咗咁耐,拗咗咁多,到頭來,宅男巴打毒男們都只係得把口...
情人節都過咗,各位唔想做毒男,就要加把勁,唔好只睇外在美,亦要睇內在美、性格,以及大家相處我好唔好...女孩子們總愛色彩斑斕的...

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→