ViuTV《教束》講維穩投票,網民力撐高質神劇!

小眼睛看大娛樂 於 21/06/2019 發表 收藏文章
ViuTV 近日播映中嘅劇集《教束》,劇情講述地區名校馬修書院的內部鬥爭,老師與老師間,以及借學生會內閣選舉,以帶出精英制度嘅弊病,有不少觀眾都表示劇集貼近現時香港實況,絕對可以稱得上為神劇!

最近嘅一集以「投票日」為題,講到兩個學生會內閤OASIS、不老騎士嘅競爭,其中除咗訪問有不同意向嘅學生,又提到不少老師意圖操控選舉結果。在以下選段部份當中,講到有幾位老師帶同幾位學生到禮堂投票,幾位老師就表示「同學應該要選擇適合的內閣代表自己」,而再被追問何謂「適合」,飾演主任Miss Chan嘅唐韋琪,就表示當中重要嘅元素就係「唔攪事」,後來就有學生問驚Sir係唔係要投某一個號碼......其實校方出手操控選舉,又有何意義呢??(劇情又幾似現實嘅投票情況)不少劇迷留言表示「學校係社會縮影」、「 好有意思反影現在大人社會,政黨選舉。」、「影射得個香港社會很好」等等......

大家又認同嗎?

Ref: ViuTV Facebook

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: ViuTV  教束  

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→