Jeffrey 魏駿笙考車筆試「不及格」 惹洪嘉豪、Edan、Tyson恥笑 網民:筆試唔合格,真係要做乘客

深夜清酒梳打 於 15/02/2023 發表 收藏文章
考車牌能「一 Take Pass」是值得慶祝的事情,皆因路試非常嚴格,不少人都要重考多次才能成為合格車手。不過,昨日(14日),藝人Jeffrey(魏駿笙)就在IG表示:「唔使再問我筆試及唔及格喇,我嘅情人節禮物就係 『唔及格』。」
loading


Jeffrey考車筆試Fail惹來熱議,他的圈中好友也忍不住留言恥笑,洪嘉豪表示:「笙記... ...筆試嚟嫁喎」, Hillary(劉沛蘅)就指:「仲睇小我!!!!!!!!」,Tyson Yoshi和Edan(呂爵安)則留下笑喊Emoji,Jeffrey無奈回應:「 等畀你哋爆不如我自爆先。」

事件被轉載到連登討論,網民評論更加Harsh,指:「筆試唔合格,真係要做乘客」、「咁... ...真係智力有問題喎」、「個天係公平」、「上天比左個靚仔樣佢又夠高,但完全無智力」、「肥筆試應該去驗吓智商」等。

不過,見Jeffrey筆試得分為15/20,距離及格只差1分,相信他再接再厲,必能成功。歌手J.Arie(雷深如)也花了11年才考獲自動波車牌,可見堅持必有成果。

資料&圖片來源:IG@jeffreyngai
標籤: Jeffrey  魏駿笙  Edan  呂爵安  Tyson Yoshi  Tyson  Hillary  劉沛蘅  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→