【#Nj評《戰雲密報》】被特朗普指『名過其實』的梅姨大反擊

這部戲不用說,點講都係睇大卡士,梅麗史翠普+湯漢斯+史提芬史匹堡,只要不是拍得好差都會贏。當然電影就是拍得好看,不過未去到可以講話『劇力萬鈞不能錯過』。有時判斷一部電影好唔好睇,真係好睇時勢。假如電影出現的年代是管治極度自由開放,若故事內容警世但看似天方夜譚,當時未必吸引到人注意,但日後幾十年後回首隨時成為神作。倒轉如電影瘋狂側寫時弊,以另一個故事描述現今環境,有可能好吸引觀眾眼球,感覺到共鳴有人幫自己出了一啖氣。想起《十年》,很老實個人其實諗唔通成品整體過人之處,賣的是一個想法,得到了香港電影金像獎『最佳電影』。
.
聽講話套戲只有十個月時間籌備就去馬,然後搵梅姨做女主角,明顯係急住向美國總統Trump開戰。心水清都記得一年前當時候任總統Trump瘋狂跟梅姨隔空開戰,一個就頒獎禮上不點名指對方排外及歧視,一個就twitter話對方名過其實。他們間在現實的對立關係完全反映在劇情之上,荷里活先前大量紅星罕有群起反抗Trump又提供大量花生。故事關於言論自由出版自由,又係Trump反美國核心價值備受批評的一環。講來講去,電影就不停令你把現實聯繫,矛頭指向現今困境。個人認為,此舉簡直超越借古諷今,基本上現實情緒已蓋過歷史故事本身。
《戰雲密報》結構是分明的前後兩段,上半完全是人物背景介紹,去到中段才開始觸發事件。關於介紹人物的一部分頗長,講真係有少少悶,因為睇好耐都好似未到重點,但我又要講聲此段對往後角色心理衝突的確係有重大幫助。無前面你就唔知梅姨背負家族祖業的壓力,背負市場股東的期望,背負讀者的信任。反而湯漢斯報社總編一角的內心沒有梅姨來得複雜,唯獨個人與權貴早有交情,但他的責任本該如此,要與時間競賽出版係能力上的卓越表現。電影講的傳媒業令人想起港產《導火新聞綫》,為公義揭露秘密文件又好似《斯諾登風暴》。大體故事脈絡其實都在想像之內,有人洩密,有人想報導,有人被禁制,有人以身犯險,有人突破壓力,有人嬲嬲豬,有人上庭,有人贏官司,結局光輝戰勝政府為媒體業帶來鼓舞BBQ。欣賞史匹堡,沒有過份的"劇情需要",由人性出發一樣可以觸動情緒。
.
*追蹤instagram【 madman.movie 】有你著數!
*// https://www.instagram.com/madman.movie/ //
*
*讚好專頁【 電影狂人-影評情報交流平台 】緊貼最新電影資訊!***
------------------
░電影資訊 ░獨家影評 ░幕後製作 ░戲院優惠
Fb專頁【 電影狂人-影評情報交流平台 】
http://www.fb.com/MovieMadMan

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

標籤: 戰雲密報  

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→