FanPiece港超聯頻道開鑼!

官方影片頻道 於 27/08/2015 發表 收藏文章
FanPiece同足總新一季將會合作,喺網站推出港超聯頻道,除咗有聯賽消息、賽程、球會同球員新聞、球迷文章分享之外,遲啲仲會開始定期製作一連串獨家搞笑短片,新嘅一季同大家輕鬆踩入港超聯!

留言


請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
    快捷鍵:←
    快捷鍵:→