【FanPiece專訪】《尋找快樂時代》Jumper

官方影片頻道 於 06/03/2017 發表 收藏文章
去年舞台劇《尋找快樂時代》叫好叫座,今年終於再度公演!當中飾演酒廊駐場樂隊 - Jumper四位音樂人:Kolor的主音Sammy、Rubberband的低音吉他手阿偉、LMF的鼓手KB及和音王Pam再度合作又會為大家帶來什麼驚喜呢?
#未試過笑到剪唔到片 #KB還錢未呀 #阿偉同Sammy原來咁好笑

如果喜歡我們的文章,請即分享到︰

留言

會員
我要評論
請按此登錄後留言。未成為會員? 立即註冊
快捷鍵:←
快捷鍵:→